Nachádzate sa tu

Domov

07 - Úvod do vzorcov v Exceli

Cieľom tohto tutoriálu je priblížiť:

- spôsoby ako sa vytvárajú excel vzorce resp. excel funkcie,

- a následne uviesť najzákladnejšie vzorce aké sa v exceli používajú.

Ako iste viete Excel nie je len o tabuľkách a grafoch, je to vysoko sofistikovaný program, ktorého malou násobilkou je používanie vzorcov od najzákladnejšieho sčítavania, cez priemery, až po zložité matematické modely.

Vzorce v Exceli je možné tvoriť dvomi spôsobmi. Prvý spôsob predstavuje vloženie vzorca prostredníctvom menu vzorcov, kedy vás program navádza, čo je nevyhnutné vo vzorci zadať, aby bol výpočet správny. Z hlavného menu teda vyberieme Formulas  (Vzorce), kde program ponúka na výber rôzne možnosti, ako napríklad Matematické vzorce, Textové vzorce atd.. Nasledovný obrázok približuje funkciu = sum().

Druhý spôsob, ktorý viac menej využívajú skúsenejší užívatelia Excelu predstavuje zadávanie vzorca priamo do príkazového riadku Excelu, pričom všetky vzorce v exceli musia začínať znamienkom = .

Medzi najzákladnejšie vzorce v Exceli patria:

= ( )                 - odkáže na vybranú bunku

sum ( )           - spočíta vybrané bunky

average ( )     - vyráta priemer vybraných buniek

min ( )             - z vybranej oblasti buniek určí minimálnu hodnotu

max ( )            - z vybranej oblasti buniek určí maximálnu hodnotu

median ( )      - určí strednú hodnotu vybranej oblasti  hodnôt

count( )           - určí počet vybraných buniek, v ktorých sa nachádza číselný obsah

stdev ( )          - vypočíta smerodajnú odchýlku od priemeru 

 

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu