Nachádzate sa tu

Domov

08 - Matematické operátory pre zadávanie vzorcov

Základné Matematické operátory respektíve matematické znamienka pre zadávanie vzorcov v Excely. 

Zátvorky (Parentheses)  

()
Mocniteľ (Exponents)   ^
Násobenie (Multiplication)   *
Delenie (Division) /
Sčítanie  (Addition)   +
Odčítanie         (Subtraction)  -
Rovná sa (Equal) =
   
Väčší ako (Greather than)  >
Menší ako  (Less than)      <
Väčší alebo rovný (Greather than or equal to)    >=
Menší alebo rovný (Less than or equal to)    <=
Nerovná sa (Not equal to)   <>
   
Dvojité úvodzovky (Double quotes)     " "
Symbol spájajúci bunky do jednej (Join symbol)    &
Nepravda (FALSE)  0
Pravda (TRUE)  

1

 

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu