Nachádzate sa tu

Domov

13 - Funkcie VLOOKUP a HLOOKUP

Ak neovládate funkciu VLOOKUP neodporúčame Vám v životopise uviesť úroveň ovládania Excelu vyššiu ako mierne pokročilý. 

= VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Túto funkciu si priblížime na  príklade známkovania písomiek študentov. Tabuľku A  tvoria výsledky, ktoré žiaci dosiahli z písomky. Tabuľku B tvorí hodnotiaca škála, na základe sa prideľujú známky. Prostredníctvom VLOOKUP vieme veľmi jednoducho prideliť žiakom známku na základe ich dosiahnutého výsledku. 

Lookup_value              - hodnota, ktorá sa má vyhľadať, teda dosiahnutý počet bodov študenta 1 (B15)

Table_array                 - tabuľka, v ktorej sa ma hodnota(počet bodov) vyhľadávať, teda hodnotiaca škála ($F$2:$G$7) -
                                   vidíme, že oblasť tabuľky je zafixovaná pre kopírovanie vzorcov

Col_index_num           - číslo stĺpca v Table_array (hodnotiacej škále), z ktorej má vzorec zobrať známku prislúchajúcu
                                      známkovacej škále(A,B,C,D,E alebo Fx) (2)

[range_lookup]            - TRUE, ktoré vypovedá, že sa jedná o približnú zhodu

 

V prípade, TRUE varianty sa, jedná sa o približnú, čo najpresnejšiu zhodu a tabuľka B, v ktorej sa hodnota má vyhľadať musí byť zoradená od najmenšej hodnoty po najväčšiu. Teda ak študent 1 dosiahne 68 bodov a študent 2 dosiahne 66 bodov  obom bude pridelená známka D.

V prípade že sa jedná o variantu FALSE, vzorec berie do úvahy len presnú zhodu a v našom prípade by pridelil známku len tým študentom, ktorí by dosiahli presne toľko bodov, koľko špecifikuje škála. To znamená, že ak študent 1 dosiahne 60 bodov a študent 2 dosiahne 63, funkcia vlookup pridelí študentovi 1 známku E, avšak v prípade študenta 2 vzorec vykáže error, nakoľko sa nejedná o presnú zhodu, pretože hodnota 63 nie je definovaná v hodnotiacej škále.

Pre FALSE variant  môžeme uviesť príklad pridelenia daňových sadzieb pre jednotlivé spoločnosti na základe toho, v akej krajine podnikajú. 

Lookup_value             - hodnota, ktorá sa má vyhľadať, teda krajina, v ktorej spoločnosť podniká (B12)

Table_array                 - tabuľka daňového zaťaženia v danej krajine ($G$1:$H$6) - vidíme, že oblasť tabuľky je
                                     zafixovaná pre kopírovanie vzorcov

Col_index_num          - číslo stĺpca v Table_array (tabuľke daňového zaťaženia), z ktorej má vzorec zobrať daňovú
                                     sadzbu prislúchajúcu požadovanej krajine (2)

[range_lookup]            - FALSE, ktoré vypovedá o tom, že sa jedná o presnú zhodu.

Z obrázku vidíme, že vzorec automaticky pridelil daňové sadzby pre spoločnosti, na základe krajiny, v ktorej podnikajú. 

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že oblasť v ktorej sa má hľadaná hodnota vyhľadať, musí byť vždy na začiatku tabuľky, teda ak hľadáme USA, v tabuľke daňového zaťaženia, stĺpec s krajinami musí byť na začiatku tabuľky. 

Taktiež si treba dať pozor na fakt, že vlookup vráti vždy prvú zhodu ktorú nájde a ďalej nepokračuje, teda ak v tabuľke existuje viacero variant zhody, tak funkcia vráti prvú na ktorú natrafí. 

 

Funkcia HLOOKUP () je presnou obdobou funkcie VLOOKUP, s tým rozdielom, že VLOOKUP hľadá hodnoty po stĺpcoch, pričom HLOOKUP hľadá hodnoty po riadkoch. Logika zadávania údajov pri HLOOKUP je presne taká istá ako pri VLOOKUP. 

 

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu