Nachádzate sa tu

Domov

04.Excel VBA Štruktúra – Objects, Properties, Methods

Pre pochopenie toho ako makrá v Exceli (VBA programovacý jayzk) fungujú, si najskôr vysvetlíme základné prvky, ktoré sú Objects, Properties a Methods. (Objekty, Vlastnosti,Metódy)

Object je každá jedna súčasť Excelu ako bunka, pracovný hárok, graf, oblasť buniek, obrázok atd. Property predstavuje charakteristiku Objektu ako farba pozadia bunky, orámovanie, farba písma atd. . Prostredníctvom VBA makra vieme ovládať všetky objekty a nastaviť ich vlastnosti(properties).

Príklad:

ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("B6").Interior.Color = RGB(255, 0, 0)

Kód hovorí nasledovné: Vyber Object  Workbook (pracovný dokument), ďalej Objekt Sheet (pracovný hárok)„Sheet1“   a v tomto hárku pre Objekt Range (oblasť resp. bunku) „B6“ nastav Property(Vlastnosť) Interior.Color (farba pozadia) na červenú. Červená je v RGB farebnej škále vyjadrená kódom (255, 0, 0). V jednoduchosti kód podfarbí bunku B6 na červeno.

Okrem Objects a Properties je dôležitou súčasťu VBA taktiež Methods (Metódy) ktoré slúžia na vykonanie určitých  akcií, ako napríklad:

 .select (vybrať), vyberie konkrétnu bunku alebo oblasť buniek,

.copy (kopírovať), nakopíruje konkrétnu bunku alebo oblasť buniek.

Príklad:

ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("B6:E12").Select

Kód v aktívnom dokumente na Hárku („Sheet1“) vyberie oblasť „B16:E12“.

Na záver tohto článku by sme chceli zdôrazniť, aby ste sa príliš nezaťažovali pojmami ako Objects,Properties... a nerobili si ťažkú hlavu z toho ak Vám nieje všetko jasné. V nasledujúcich tutoriáloch si postupne ukážeme praktické príklady, na ktorých rýchlo pochopíte o čom sú makrá v exceli sú a po porozumení základných princípov budete schopní tvoriť svoje vlastné kódy. Podme teda na to. 

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu