Nachádzate sa tu

Domov

13. VBA For Loop (programovacia slučka)

V tomto tutoriáli si vysvetlíme Loops (Slučky) vo VBA Excel Makro programovaní. Loop v akomkoľvek programe predstavuje jednu z najužitočnejších funkcií, nakoľko umožňuje zjednodušiť a do veľkej miery zefektívniť programovanie. 
Podstata Loop spočíva v tom, že programu povieme, aby stanovený počet krát zbehol určitý skript(časť kódu),  pričom za každým kolom zmeníme premenné vo vnútri Loop slučky. Najjednoduchšie bude VBA loop vysvetliť na príklade. 
 
Syntax:
For premenna=1 to 10
‘Sem príde skript
Next
 
Príklad: Excel Makro vytvorí zoznam pre registráciu športovcov z rôznych krajín.
 
Sub VBA_Loops()
    'zadefinuj loop, pričom poradove_cislo je premenná, ktorá bude postupne nadobúdať hodnoty od 1 až po 10
    For poradove_cislo = 1 To 10
        'skript, ktorý sa v rámci for loop má vykonať, pričom premenná poradove_cislo
        'je použitá ako súradnica pre vybranie riadku bunky, ako aj pre stanovenie poradového čísla pretekára
        ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Cells(poradove_cislo, 1).Value = "Pretekár c." & poradove_cislo & "_SK:"
        ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Cells(poradove_cislo, 3).Value = "Pretekár c." & poradove_cislo & "_ES:"
        ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Cells(poradove_cislo, 5).Value = "Pretekár c." & poradove_cislo & "_PL:"
    'uzavretie for loopu, keď loop zbehne 10 krát, bude pokračovať ďalej v kóde, ktorý je za Next
    Next
       
  MsgBox "Zoznam pretekarov bol vytvoreny", vbInformation, "Vysledok"
  
End Sub
 

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu