Nachádzate sa tu

Domov

00.Úvod do SQL

Ako sme už spomínali, databáza predstavuje sústavu tabuliek, ktoré v sebe nesú dáta rôzneho druhu. Na to aby bolo možné s databázou pracovať, je nevyhnutné poznať SQL(Structure Querry Language) jazyk, prostredníctvom ktorého vieme dať celú databáz do pohybu.

SQL ako každý iný programovací jazyk (napr. HTML, PHP...) má svoju syntax inými slovami súhrn príkazov, cez ktoré je možné s databázou pracovať.

Príklad:

SELECT meno, priezvisko,telefone_cislo FROM telefonny_zoznam WHERE meno =‘Jozef.

V tomto príklade SQL syntax predstavujú SELECT, FROM a WHERE. Skript čítame nasledovne. Vyber meno, priezvisko, a telefóne číslo z tabuľky telefónny zoznam, kde meno je Jozef.

SQL jazyk je pomerne logický a jednoduchý, na jeho čítanie v podstate stačí ovládať niekoľko základných anglických slov. Ďalšou výhodou SQL je jeho univerzálnosť, kedy SQL je v podstate s menšími obmenami rovnaký pre väčšinu databázových systémov ako napr. Access, MS SQL Server, Oracle, MS SQL atd.

V SQL sérii tutoriálov si postupne prejdeme SQL od samého začiatku, pričom prejdeme gro syntaxe potrebnej pre štandarnú prácu s databázami. Na spúšťanie SQL skriptov budeme využívať našu Access Databázu, nakoľko je to najjednoduchší spôsob pre prácu s databázou. To ako písať skripty v Access SQL móde vysvetlujeme v článku 04. Access Query - SELECT.

 Postupne si preberieme nasledovné príkazy:

Select, Select Distinct, Select Top

Where

Order by

Group by

Having

Wild characters

Join

ALIASES

KALKULACIE

...

Všetky príspevky v tejto kategórii:

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu