Nachádzate sa tu

Domov

09. SQL Wild Characters

Wild characters sa používajú ako náhrada znakov v textových reťazcoch resp. stringoch, pričom sa vždy kombinjú s príkazom LIKE.

%

Vyber všetky záznamy, ktorých sa hodnota v stĺpci mesto sa začínaju na Br:

SELECT * FROM tabulka_zakaznikov WHERE mesto LIKE 'Br%';

Skriptom vyberieme zákazníkov tak z Bratislavy, ako aj Brezna atd.

Obdobne nasledujúci skript vyberie záznamy, kedy hodnota v stĺpci mesto kdekolvek obsahuje za sebou nasledujuce pismena sl.

SELECT * FROM Tabulka_zakaznikov WHERE Mesto LIKE '%sl%';

V Accesse sa nepoužíva znak %, ale je nahradený *. Access Skript by teda vyzeral nasledovne:

SELECT * FROM tabulka_zakaznikov WHERE mesto LIKE 'Br*';

_

Vyber všetky záznamy, kde mesto začína na akékoľvek písmeno a za ním nasleduje ”volen”:

SELECT * FROM tabulka_zakaznikov WHERE mesto LIKE '_volen';

Skript v tomto prípade vyberie napríklad Zvolen.

Obdobne môžeme _ použiť aj  uprostred skriptu. Napríklad keď sme si nie istí, či všetky názvy miest sú gramaticky správne. Nasledovný skript vyberie aj  Banská Bystrica, resp. Banská Bistryca.  

SELECT * FROM tabulka_zakaznikov WHERE Mesto LIKE 'Banská B_str_ca';

[ ]

Vyber všetky záznamy, kde mesto začína na  "b", "z", alebo "k":

SELECT * FROM tabulka_zakaznikov WHERE mesto LIKE '[bzk]%';

Zjednodušene je možné skript napísať nasledovne, pričom vyberieme všetky mestá, ktoré začínaju na b,c,d,e alebo f:

SELECT * FROM Tabulka_zakaznikov WHERE Mesto LIKE '[b-f]%';

Všetky spomenuté skripty sa dajú zapísať buď v kladnom tvare LIKE, (vezmi do úvahy), alebo v zápornom tvare NOT LIKE (neber do úvahy resp. vylúč)

SELECT * FROM tabulka_zakaznikov WHERE mesto NOT LIKE '[b-f]%';

 

Všetky príspevky v tejto kategórii:

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu