Nachádzate sa tu

Domov

02. Prostredie MS ACCESSU

Výhodou Accessu je jeho dostupnosť, ako aj intuitívne užívateľské prostredie, kedy v podstate nepotrebujete ovládať databázový jazyk, nakoľko príkazy stačí intuitívne vyklikať v návrhovom rozhraní Accessu. My sa v tutoriáloch  budeme zaoberať oboma spôsobmi tvorby SQL dotazov, pričom budeme klásť dôraz na ručné písanie SQL skriptov, nakoľko porozumenie SQL jazyka je veľmi prínosné pre prácu s akoukoľvek databázou.

Nasledovný obrázok zobrazuje základné tri časti Access prostredia, s ktorými budeme pracovať, pričom gro sa bude odohrávať v návrhovom a zobrazovacom prostredí. 

V accesse existujú tri spôsoby ako vytvárať tabuľky, querries, formuláre a reporty a to Wizard, Design a SQL mód(SQL platí len pre Query a tabuľku). Pre zobrazovanie výsledkov slúži štvrtý – Datasheet View mód. Wizard by mal predstavovať najjednoduchší spôsob tvorby jednotlivých databázových prvkov, kedy Vás pomocník vytvorený Microsoftom krok po kroku nabáda k tomu ako si query, či report vyskladať, avšak vzhľadom na tažkopádnosť wizardu sa ním nebudeme zaoberať.

V tutoriáloch budeme teda pracovať s Design, SQL a Datasheet View módmi. Pri jednotlivých módoch si treba uvedomiť, že sa jedná stále o to isté Querry, Tabulku ..., a teda čo vytvoríme v design móde sa automaticky prepíše do SQL módu, pričom View mód slúži na zobrazenie výstupu tak, ako ho uvidí koncový užívateľ.  Databázu budeme vyvíjať tak v Design, ako aj SQL móde, pričom budeme klásť dôraz na SQL syntax a pochopenie SQL jazyka. 

Jednotlivé módy zobrazenia konkrétneho Query, Tabulky ... je možné prepínať cez menu Home na záložke View. 

V nasledovných článkoch sa budeme venovať vytváraniu a upravovaniu Queries (dotazov) nad tabuľkami databázy, čo predstavuje gro pre prácu s akýmikoľvek databázami. Na formuláre a reporty prejdeme až po tom, čo detailne pochopíme podstatu a fungovanie Queries. 

Reklamné odkazy

kosime.sk
Kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce
 
 
Chipmo.sk
Dizajnové doplnky pre dom a záhradu